Kurser & seminarier      
 

Alla våra kurser, föredrag och seminarier skräddarsys för att innehållet ska upplevas som levande och intressant för deltagarna.

Välj var aktiviteten ska genomföras, på hemmaplan eller hos oss? Kanske på en kursgård i avstressande miljö? Vi samarbetar med flera kursgårdar runtom i landet.

 

Vi bygger våra utbildningar på en modern och interaktiv pedagogik som aktiverar och engagerar kursdeltagarna.

I våra utbildningar varvar vi föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

 
 
 
  Kundbemötande
  Bemötande i offentlig sektor  
 

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden. Du får också lära dig att hantera missnöjda kunder.
Läs mer om utbildningen i kundbemötande >>>

 

Patienter, brukare, elever, låntagare, användare, gäster eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten.
Läs mer om utbildningen bemötande i offentlig sektor >>

 
         
  Teambuilding   Kulturkommunikation  
 

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.
Läs mer om utbildningen i
teambuilding >>>

 

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.
Läs mer om utbildningen i kulturkommunikation >>>

 
 
     
 
Edumera Utbildning AB • Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala • Tel 018 - 51 00 61