Teambuilding      
         
 

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.

 

 
         
 
Innehåll    
         
Att bygga och arbeta i ett vinnande team
-   Vad utmärker ett team?
-   Vi är alla lika olika – att våga se olikheter som en resurs
-   Teamets utvecklingsfaser
-   Teamets medlemmar
-   Ledarrollen
 
Att våga lösa konflikter
-   Försvarsmekanismer
-   Konflikthanteringsstrategier
-   Verktyg för att lösa problem
 
Motivation
-   Positivt tänkande
-   Strokes och feedback
-   Att skapa ett positivt arbetsklimat
-   Attityder
 
Stress
-   Fly eller slåss?
-   Så påverkas vi psykiskt av stress
-   Stress, en källa till konflikter?
-   Positiv och negativ stress
 

Undervisningsmetoder
Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Kundbemötande

 
 
     
 
Edumera Utbildning AB • Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala • Tel 018 - 51 00 61