Kundbemötande      
         
 

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

Problem med missnöjda kunder? Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoder för att vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare.

Kursen vänder sig till alla som har kontakt med kunder, externa eller interna.

 

 
         
 
Innehåll    
         
Konsten att ge ett personligt bemötande
-   Service, vad är det?
-   Rollen som bemötare och servicegivare
-   Det goda bemötandets fyra grundstenar
-   Attityder, kunskaper och värderingar
-   Att etablera och bygga relationer
-   Bemöta och hantera olika typer av kunder
-   "Sanningens ögonblick"– då avgörs slaget om kunden
 
Klagomålshantering - problemkunder eller kunder med problem?
-   Kundens förväntningar och behov
-   Hantera klagomål
-   Konflikthantering i kundrelationen
-   Varför förlorar man kunder?
 
Image
-   Att skapa och behålla en god
image – allas ansvar
-   Image styr kundens val
-   Organisationens image/personlig image
 
Kommunikation i kundmötet
    Kommunikation – mer än bara ord
    Ord, röst och kropp
-   Kroppsspråk och gester
-   Att lyssna aktivt
-   Din personliga kommunikationsprofil
 
Stress- det goda bemötandets värsta fiende
-   Positiv och negativ stress
-   När reptilhjärnan styr beteendet
-   Hantera stress
 
Kundtrender
-   Hur ser morgondagens kund ut?
-   Att rusta sig för framtiden
 
 

Undervisningsmetoder
Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt en föreläsning eller ett kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teambuilding

 
 
     
 
Edumera Utbildning AB • Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala • Tel 018 - 51 00 61