Kulturkommunikation      
         
 

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

Genom att förstå och känna till mer om kulturella särdrag kan du lättare tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra kulturer. Det ger dig möjlighet att skapa goda kontakter över etniska och kulturella gränser.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor från andra kulturer, som t.ex. kunder, medarbetare eller leverantörer.

 

 
         
 
Innehåll    
         
Vad är kultur?
-   Kulturell programmering – det som formar oss redan från födseln
-   Vad ingår i begreppet kultur?
-   Begrepp/beteende
-   Kulturella perspektiv
     
Världens kulturella huvudgrupper– en resa jorden runt
-   Kalender/faktakulturer – kulturer som utmärks av rationalitet och individualism
-   Dialogkulturer- kulturer med hög grad av kommunikation och dialog
-   Lyssnarkulturer- kulturer där lyssnandet är viktigare än talandet
 
Kulturrelaterade tidsbegrepp
-   Linjär tidsuppfattning
-   Cirkulär tidsuppfattning
 
Kommunikation i kulturmötet
-   Kroppsspråk och gester
-   Revir
-   Tabun, var sätter kulturen gränser?
 
Vett och etikett i relationer
-   Möte eller krock?
-   Så undviker du att trampa i klaveret
 
Göra affärer och förhandla i andra kulturer
-   Etablera och utveckla relationer i affärssammanhang
-   Hierarkier och organisationsstrukturer
-   Fällor att undvika
 
Typiskt svenskt
-   Utmärkande drag i den svenska kulturen
-   Så uppfattas det svenska i andra kulturer
-   Så formades den svenska kulturen
 

Undervisningsmetoder
Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt kortare seminarium eller föreläsning.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Kundbemötande
Bemötande i offentlig sektor
Teambuilding

 
 
     
 
Edumera Utbildning AB • Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala • Tel 018 - 51 00 61