Edumera Utbildning AB

Lära mer om kundrelationer?

Problem med missnöjda kunder?

Hur bemöta människor från andra kulturer?

Lösa konflikter på arbetsplatsen?

Kanske bli ännu bättre på att samarbeta?

Edumera Utbildning AB erbjuder skräddarsydda kurser, föreläsningar och seminarier som behandlar kundrelationer, interkulturella möten, konflikthantering och teambuilding.

 

 

 

 

Kundbemötande

  Teambuilding
 
Bemötande i offentlig sektor

 

Kulturkommunikation

 
 
     
 
Edumera Utbildning AB • Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala • Tel 018 - 51 00 61